สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เดินรณรงค์ “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2”

โพสต์15 ก.พ. 2559 00:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   นำคณะครู นักเรียน และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่  2”  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559    โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ     เดินนำขบวนฯ  มีหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า   ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก    ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ และเพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวจังหวัดชัยภูมิ    อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศิลปะแลวัฒนธรรมไทยในอนาคตให้คงอยู่สืบไป 

Comments