สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์3 ก.ค. 2558 21:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 2 คน (กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระฯภาภาษาอังกฤษ) จากผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 4 คน ดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 และจะประกาศผลสอบภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นี้

 

Comments