สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนไฟไหม้บ้าน

โพสต์10 ม.ค. 2563 00:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 10 มกราคม 2563  นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นางจันทร์หอม  เบ้าลี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ  มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาท จากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) จำนวน 2 ราย ได้แก่ ด.ญ.ชญานุช  แสงหนองเป็ด ชั้น ป. 5 และด.ญ.วันวิสา  แสงหนองเป็ด ชั้น ม. 2            ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน)ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  และประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาต่อไป
Comments