สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"

โพสต์25 พ.ค. 2558 00:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2558 19:20 ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยระบบ DLTV และ DLIT ปลายทางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (ฺฺฺฺBBL) ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียนชั้น ป.1 ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว
Comments