สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

โพสต์14 ก.ย. 2558 00:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2-6 ระหว่างวันที่ 14- 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมายComments