สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัิติการครูผู้สอนการศึกษาพิเศษในการคัดกรองผู้พิการเรียนร่วม

โพสต์25 พ.ค. 2558 00:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2558 19:21 ]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัิติการครูผู้สอนการศึกษาพิเศษในการคัดกรองผู้พิการเรียนร่วม หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อให้ครูผู้สอนฯ มีความรู้ความเข้าใจในการคัุดกรองนักเรียนผู้พิการทางการศึกษา ,การจัดทำแผน IEP ,แผน IIP และมาตรฐานการเรียนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคน มีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค ในการเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กทั่วไปเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

Comments