สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 แบบเข้ม(วันที่สอง)

โพสต์10 ส.ค. 2558 20:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดยนายวิเชียร เคนชมภู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการจัดทุิิัิัำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา วันที่สองัี่ ( 11 สิงหาคม 2558 ) ณ บ้านไร่แสนรัก รีสอร์ท อ.เมืองขัยภูมิ

Comments