สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์28 พ.ค. 2558 01:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2558 03:46 ]
กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุม ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธาน ก.ค.ศ. ได้ลงนามประกาศแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. คณะนี้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้เขตพื้นที่่การศึกษา ให้ดำเนินการเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่ออนุกรรมการผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน และให้อนุกรรมการทุกท่านได้เลือก โดยผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คือนายมานะ สินธุวงษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หลังจากนั้นประธาน อ.ก.ค.ศ. ฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ การให้ความดีความชอบผู้บริหารสถานศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา,หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ฯComments