สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเสร้างความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคล

โพสต์30 ก.ย. 2558 03:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคล (อ.ก.ค.ศ. ,ก.พ.ท. , ก.ต.ป.น.)ในวันที่ 30 กันยายน 2558  ณ  ห้องประชุม  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เพื่อให้การบริหารจัดการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีประสิทธิภาพ โดยมีองค์คณะบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำงาน   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมฯ


Comments