สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมสัมมนา ”การสังเคราะห์วิธีการปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบ O-NET”

โพสต์14 พ.ค. 2560 23:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมสัมมนา “การสังเคราะห์วิธีการปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ถอดบทเรียน)ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 291 คน      เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการยกระดับผลการทอดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัด และหาแนวทางปฏิบัติในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนและสพป.ชัยภูมิ เขต

Comments