สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 00:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  11  พฤศจิกายน  2562   สพป.ชัยภูมิ  เขต จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562           ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่  2การศึกษา 2562  รวมทั้งชี้แจง ข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบและนำสู่การปฏิบัติ  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายฯ 


 

Comments