สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุม กพท. ครั้งที่ 3/58

โพสต์15 ก.ย. 2558 02:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 3/58 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในเรื่องการขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558Comments