สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

โพสต์19 มิ.ย. 2562 23:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  ครั้งที่  2/2562   ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุม 1    เพื่อพิจารณาแบบติดตามที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและกำหนดปฏิทินการออกตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) โดยมีนางรัชฎาพร    ชูสกุล   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ 

Comments