สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟังคำชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

โพสต์13 พ.ค. 2562 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟังคำชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา        ภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562  (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 9-10  พฤษภาคม 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
 

Comments