สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในฯ ออนไลน์

โพสต์25 พ.ค. 2562 05:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  25  พฤษภาคม  2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกัน พ.ศ.2561  และการจัดทำรายการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment   Report : SAR)   ออนไลน์  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน   รับชมการประชุมผ่านช่องทาง  https://www.facebook.com/CPM1LIVE  และ https://www.youtube.com/ CPM1LIVE   เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยรับชมการประชุมฯ ณ  จุดประชุมต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง  อำเภอ  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.คอนสวรรค์   จุดประชุมฯของเครือข่ายอำเภอคอนสวรรค์ ด้วย  

Comments