สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์26 พ.ค. 2558 21:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้งานผ่านระบบให้กับผู้ใช้งานของโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรใหม่ในโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายวิไล เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558Comments