สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.58) ผ่านระบบ DMC รุ่นที่ 1

โพสต์29 พ.ค. 2558 21:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2558 21:37 ]
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.58) ผ่านระบบ DMC รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลของโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านเขว้าและอำเภอภักดีชุมพล จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC และข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษษ ในระบบ EMIS เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ ซึ่ง สพฐ.ใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา

Comments