สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559

โพสต์16 ม.ค. 2559 20:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ มีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวคือ เพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ ,ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู, ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน,สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งประธานฯ ได้ประกอบพิธีเปิดกรวย ถวายสักการพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จุดเทียนเงิน เทียนทอง ถวายมาลัยสักการะปฐมบรมบูรพาจารย์ มอบโล่รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูขวัญศิษย์ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลสุดยอดครูดี รางวัลครูดีที่หนูรัก รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. และมอบเสื้อสามารถให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง,เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 หลังจากนั้น ได้กล่าวปราศรัยและให้โอวาทแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
Comments