สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บรรจุครูผู้ช่วย 8 อัตรา

โพสต์27 ต.ค. 2558 00:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2558 00:23 ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1. เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 (สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ลำดับที่ 1) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 9 สาขาวิชาเอก คือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา นาฎศิลป์ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และ ปฐมวัย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีผู้มารายงานตัวรับการบรรจุฯ เพียง 8 สาขาวิชาเอก ยกเว้นเอกสังคมศึกษาไม่มารายงานตัว โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการบรรจุฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวภาวิณี ปลัดกอง เอกคณิตศาสตร์/โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ,นางสาวลักษณา สองใหม่ เอกนาฎศิลป์/โรงเรียนบ้านนางแดด,นายพิพัฒน์ พรมอ้น เอกคอมพิวเตอร์/โรงเรียนบ้านโนนตูม,นางสาวพิยดา ม่วงมนตรี เอกประถมศึกษา/บ้านห้วยหัน,นางสาวนิตยา แสนสนิท เอกภาษาไทย/โรงเรียนบ้านวังตะกู,นางสาวกนกวรรณ เข็มภูเขียน เอกวิทยาศาสตร์/โรงเรียนบา้นหนองหญ้าปล้อง ,นางสาวนุชณี จานนอก เอกพลศึกษา/โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร และนางสาวณริดา กิจเธาฐ์ เอกปฐมวัย/โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีComments