สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมสงกรานต์ 58

โพสต์29 เม.ย. 2558 03:53โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 03:53 ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมสงกรานต์ ปี 5   รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นศิริมงคลและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอขมาที่ได้กระทำการใด ๆ ที่มิควร  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสานิตย์  พลศรี   ผอ.สก.สค.ชัยภูมิ, นายอรุณ  ปรางค์ชัยภูมิ อ.ก.ค.ศ. ชัยภูมิ เขต 1 ,นายบุญเหลือ   หวะสุวรรณ  ข้าราชการบำนาญ อดีต รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายบุญพันธ์  สุภรัมย์ ข้าราชการบำนาญอดีตรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อาวุโสหลักราชการ ผู้บังคับบัญชา ให้พรแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการในสังกัด  ต่อจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น