“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563”

โพสต์26 ธ.ค. 2562 22:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 สพป.ชัยภูมิ เขต จัดงาน “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จับสลากของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน  เพื่อเปิดส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ สนุกสนาน รื่นเริง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปี่ยมด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นประเพณีสืบไป  โดยมีนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดฯและนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงานฯ  และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียงComments