“สมัครสอบ ผอ.สถานศึกษา วันสุดท้าย”

โพสต์24 พ.ย. 2559 05:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  (ศธจ.ชัยภูมิ) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด ศธจ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2559  ยึดหลักระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้   ในวันนี้(  24 พฤศจิกายน 2559) ได้ดำเนินการรับสมัครวันสุดท้าย  มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก  โดยสมัคร สังกัด สพป. จำนวน 137  ราย และสังกัด สพม. จำนวน  18   ราย   รวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 18- 24 พฤศจิกายน 2559  สังกัด สพป. จำนวน  212   ราย และสังกัด สพม. จำนวน  24  ราย   ซึ่ง ศธจ.ชัยภูมิ  มีตำแหน่งว่างสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ  สังกัด สพป.จำนวน 42   อัตรา และ สังกัด สพม. จำนวน 1 อัตรา  

 

Comments