เสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา

โพสต์1 ก.ย. 2560 22:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต จัดเสวนาวิชาการ เพื่อขับเคลื่อน ขยายผลและกระตุ้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งผ่านการประเมินและยังไม่ได้รับการประเมิน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ให้เป็นศูนย์เรียนรู้  ในวันที่ 1 กันยายน 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิด ฯ

Comments