เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2561

โพสต์31 ส.ค. 2561 02:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 วันที่  31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายในออนไลน์  ประจำปี 2561”  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  240  คน เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และนายวิไล  เบิบชัยภูมิ เขต  1  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต กล่าวรายงาน

Comments