“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในออนไลน์ ประจำปี 2560 ”

โพสต์28 ก.ค. 2560 23:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมฯ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในออนไลน์ ประจำปี 2560  ซึ่งจัดอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ( 29-30 กรกฎาคม 2560)  เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544  มีนายวิไล  เบิบชัยภูมิ   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ









Comments