สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ- เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์1 ก.ค. 2559 02:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 02:11 ]

 สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยภูมิ เขต 1  จัดพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ- เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  วันที่  1  กรกฎาคม 2559  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯและนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/   ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต กล่าวรายงานฯ  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่  1  กรกฎาคม  ของทุกปี  โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้กองลูกเสือ- เนตรนารี  ทั่วราชอาณาจักร  จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ   

Comments