สัมมนาการพัฒนาเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์17 ส.ค. 2560 00:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการพัฒนาเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ในวันที่ 17  สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ


Comments