สัมมนาเชิงวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

โพสต์15 ธ.ค. 2559 01:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  เป็นประธานในพิธีเปิด“การสัมมนาทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองและถ้ำวัวแดงท่าใหญ่  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในยุคปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และการประกันคุณภาพการศึกษา  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559   ณ  ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนบ้านห้วยกนทา   อ.หนองบัวแดง 

Comments