ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

โพสต์24 ส.ค. 2561 00:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School  ณ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่นักเรียน โดยให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของเด็กและคนในชุมชน   เป็น 1 ใน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีจุดเด่นคือ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ได้รับการสนับสนุนจากเครือมิตรผล (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) มามากกว่า 30 ปี และโรงเรียนได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ โดยเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม  

Comments