ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน"ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี และคณะ  รวมทั้ง  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในวันศุกร์ที่ เมษายน 2562  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ   


Comments