ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์13 ม.ค. 2561 06:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนักเรียน (ด.ช.พิชญสรรค์ อาจประจันทร์ ชั้นป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ)  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 11 มกราคม 2561 และการประเมินโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ) สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11  ในวันที่ 12 มกราคม 2561  ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 


Comments