ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์29 มิ.ย. 2563 02:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 02:24 ]

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมต้อนรับกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาและการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ในวันที่ 27  มิถุนายน 2563  ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ Comments