ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2”

โพสต์11 ก.พ. 2559 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2” ในประเด็นการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและตกแต่งขบวนแห่รากเหง้าประเพณี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมพญาแล (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ และเพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวจังหวัดชัยภูมิ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศิลปะและวัฒนธรรมไทยในอนาคตให้คงอยู่สืบไป

Comments