ร่วมเสวนา "ขอแก้ไขกฎหมาย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ...."

โพสต์29 ส.ค. 2561 00:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 29  สิงหาคม 2561.นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพิ้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเสวนากับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) ในหัวข้อการขอแก้ไขกฎหมาย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....ในประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ. โดยมี ดร.รัชชัย  ศรสุวรรณ ผอ.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี นายกสมาคม ส.บ.ม.ท. เป็นผู้ร่วมเสวนา  ณ ห้องประชุมโรงแรมอัมรินทร์ลากูน  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Comments