ร่วมแสดงความยินดี

โพสต์4 ต.ค. 2561 01:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ ตุลาคม  2561  ….นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดิ์สว่าง  สายโส     รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในโอกาสได้รับคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ     ในการปฎิบัติงานและมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ในกลุ่มนโยบายและแผน …. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Comments