ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” สัญจร

โพสต์8 ธ.ค. 2560 00:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  ธันวาคม 2560 ณ ห้อง ICT  ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีนายวิเชียร เคนชมภู พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล ,นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” สัญจร ที่ ร.ร.บ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)เพื่อรับฟังนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ,เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู,การศึกษาสภาพจริง ร.ร.ขนาดเล็ก จ.แม่ฮ่องสอน, การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูกรณีจำเป็น/มีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/60,นโนบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561,โรงเรียนวิถีพุทธ,การสร้างอาชีพในโรงเรียน.

\Comments