ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น.  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video  Conference  เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ “โรงเรียนขนาดเล็ก” โดย ดร.สุเทพ   ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ จาก สพฐ. รับชม  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต

Comments