ร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ด้วยระบบทางไกล

โพสต์8 มี.ค. 2561 20:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ด้วยระบบทางไกล  ในวันศุกร์ที่ มีนาคม 2561 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

 

 

Comments