ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โพสต์18 ต.ค. 2560 01:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำเดือนตุลาคม 2560   ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายสมเกียรติ   ศรีษะเนตร รอง ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายมงคล อดทน  รอง ผวจ.ชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพบปะ ชี้แจง สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ  มอบสิ่งของแก่ประชาชน  รวมทั้งรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา และเยี่ยมชมการให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 

Comments