ร่วมประชุม Video Conference การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์23 มี.ค. 2561 00:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Video Conference การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
 

Comments