ร่วมประชุม VDO Conference “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”

โพสต์1 พ.ย. 2560 00:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันพุธที่ 1  พฤศจิกายน 2560  เวลา 08,00-09.00 น. ณ  ห้อง ICT  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายวิเชียร  เคนชมภู   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และบุคลากรกลุ่มนโยบายเละแผน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference  “พุธเช้าข่าว สพฐ.ออกอากาศครั้งที่ 3/2560  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบาย แนวทางการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานฯและผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมฯ


Comments