ร่วมประชุมทางไกล Video Conference กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่  8   กุมภาพันธ์  2562   ณ  ห้องประชุม  1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 

 

 

Comments