ร่วมประชุมทางไกล “พุธเช้า …ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2561

โพสต์9 ม.ค. 2561 23:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมประชุมทางไกล (Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 1/2561  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็น  ข่าวที่ สพฐ.ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาค ทุกพื้นที่ ในวันที่ 10 มกราคม 2561     ณ ห้องประชุม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Comments