ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

โพสต์8 มิ.ย. 2561 01:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ มิถุนายน 2561 เวลา 11.30-13.00 น. นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video  Conference “การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments