“ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ”

โพสต์19 ต.ค. 2560 02:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ       นางขนิษฐา  วิเศษแสงศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯและมอบนโยบายฯ

Comments