“ร่วมพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ”

โพสต์30 ม.ค. 2560 23:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560  เวลา 09.30 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะ    ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559   ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี   โดยมี มล.ปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ซึ่งกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดิน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพของสุนทรียภาพ  สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและภาคภูมิความเป็นไทย  

Comments