ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562”

โพสต์14 พ.ย. 2562 00:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มกฎหมายและคดี  สพป.ชัยภูมิ เขต  เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562   เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร  ในวันพฤหัสบดีที่  14 พฤศจิกายน 2562  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ   ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ  มีผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  เป็นจำนวนมาก
Comments