ร่วมมอบเงินในงานวันกาชาดรวมใจให้กาชาด สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแล ปี 63

โพสต์8 ธ.ค. 2562 20:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ ธันวาคม  2562   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต มอบเงินบริจาค จำนวน 4,000 บาท  “ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563” สำหรับใช้เป็นรางวัลในการออกร้านหรรษากาชาดในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563  โดยเงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน  ผู้ด้อยโอกาส ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ตลอดจนกิจกรรมอื่นตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสภากาชาดต่อไป  โดยมีนางวันดี  วุ่นซิ้ว  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและคณะ รับมอบฯ  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ


Comments