ร่วมกิจกรรมวาระจังหวัด คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วย “คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย”

โพสต์7 พ.ย. 2562 19:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรม วาระจังหวัด คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วย “คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย” ในวันที่ พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจัดหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย วาระจังหวัดฯ  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศที่มีจำนวนมากขึ้นจากการที่ประชาชนขาดพฤติกรรมสุขภาพดีอย่างพอเพียง   โดยมีนายนายประทีป ศิลปเทศ  รอง ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ  มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน อสม. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 

Comments