ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

โพสต์27 ก.ค. 2562 23:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 28  กรกฎาคม  2562   สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เข้าร่วมกิจกรรม  “เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562   โดยนางสุรีพร  โพธิ์งาม  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   ร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป  ในเวลา 06.30 น.  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)  และ เวลา 07.50 น. นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  rพร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล /กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มกฎหมายและคดี    ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล   ณ บริเวณซุ้มถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   หน้าศาลากกลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)


Comments